Vytisknout

Svět očima dětí - výtvarná soutěž

V měsících duben a květen 2016 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže SVĚT OČIMA DĚTÍ na téma: "Internetová komunikace" a "Závislost na alkoholu, kouření a drogách". (UKÁZKY PRACÍ AUTORŮ)

Soutěž vyhlásilo celostátně Ministerstvo vnitra ČR. Uzávěrka soutěže byla 24.5.2016. Do školního kola se zapojily třídy: VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B.
 

 V celostátním kole nás reprezentují tito žáci:

VI. A   VI. B   VII. A   VII. B   VIII.B
Tereza Doležalová   Klára Cenková   Jana Celnarová   Kristýna Drmolová  Simona Janušová
Veronika Marková   Michalela Voňková   Veronika Hýblová   Filip Hanák   Michaela Liberová
Andrea Pokladníková   David Kohoutek     Hana Kašpárková   Klára Mrňková
Klára Žáčková   Šimon Vinklar     Samuel Staněk   Anna Voborná
Radka Červinková       Štěpán Šujan  

                                                                                                             Učitelka VV - Mgr. Darina Zachrlová

Vytisknout

Hurááá, čarodějnice!!!

Rok uplynul jako voda a na naše školní hřiště se opět slétl rej čarodějnic a čarodějů. (FOTO)

Všichni byli perfektně připraveni získat svůj letecký průkaz, a tak si nezapomněli donést svá košťata. Pak už jen stačilo splnit několik čarodějnických úkolů v podobě soutěží, které pro ně připravily čarodějky, vychovatelky ze školní družiny.  
Velkým zpestřením tohoto čarovného dne byla návštěva dětí z mateřských škol z Bučovic a okolních vesnic. Prolézání pavučinou, házení kostí do pece nebo létání na koštěti slalomem mezi čarodějnicemi pro ně nebylo žádným problémem. Za splnění úkolů byla pro účastníky připravena sladkost a medaile. Pro nás čarodějky byl zase odměnou úsměv na dětských tvářích, se kterým všichni odcházeli domů.                                            

Čarodějnice školní družiny 711

Vytisknout

Výtvarná exkurze 7. ročníku

Výtvarná exkurze 7. ročníku – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Velehrad a keramické dílny Tupesy u Uherského Hradiště (FOTO).

13. 5. 2016 jsme vyjížděli po velké přestávce. Naším cílem byla bazilika na Velehradě jako významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav, místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Tento klenot moravského baroka, trojlodní bazilika s bohatě zdobným interiérem patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám u nás. Ohromila nás krása čtrnácti nedávno zrestaurovaných kaplí, ve kterých je zobrazen život a dílo sv. Cyrila a Metoděje i dalších svatých. Některé žáky překvapila mše konaná na počest 700. výročí narození Karla IV., začínající těsně po naší prohlídce.
Vytisknout

Návštěva včelí farmy

Ve čtvrtek 21. dubna se žáci sedmých ročníků zúčastnili prohlídky včelí farmy u pana Sedláčka v Bučovicích. (FOTO)

Pan Sedláček si pro žáky připravil přednášku na téma život včely a názorné ukázky včelích produktů. Některé medové produkty mohli žáci i ochutnat -  největší úspěch měl pastovaný včelí med. Protože nám počasí přálo, pozval nás pan Sedláček i na včelnici, kde se žáci dozvěděli, z jakých částí se skládá úl, čím se vyplňuje prostor úlu. Nahlédli jsme přímo do úlu obsedaného včelami a pozorovali jsme rozdíly mezi buňkami pro včelí dělnice, trubce a matky. Žáci si zkusili na plástech včel najít matku. Ochutnali jsme již letošní med přímo z včelích plástů. Pan Sedláček nás také pozval do místnosti, kde se vytáčí med, a podívali jsme se na medomet.

TOPlist